drukfoutlogo
Voorpagina
Drukfout cursussenCursus economie voor naïevelingen
verplichte kost voor iedereen die rijker wil worden

Topmanagers en topsalarissen
zelfverrijking kan een altruïstische daad worden

Het derivatencasino
wanneer klinkt eindelijk het "rien ne va plus" voor de derivatenhandel?

Verkeersboetes zijn martelwerktuigen
het vullen van de schatkist is niet het doel, maar slechts een leuke bijkomstigheid

Doe ff normaal!
zijn we nou allemaal, op één na, helemaal gek geworden?

Lenen zonder verplichting tot terugbetalen
risicoloos rendement voor durfkapitalisten

Ontslagrechtversoepeling leidt tot loonexplosie
afbreukzekerheid in plaats van afbreukrisico

Een eigentijds pensioenstelsel
ons huidige pensioenstelsel moet zelf hoognodig met pensioen
Door de huidige financiële crisis is vrijwel iedereen het erover eens dat het hoog tijd wordt om ons pensioenstelsel eens stevig op de schop te nemen. Dit levert een prachtige gelegenheid op om een eind te maken aan de betutteling die in de jaren vijftig van de vorige eeuw in ons pensioenstelsel is ingebouwd. Door die betutteling is de pensioenpot niet van de toekomstig gepensioneerde, maar van zijn werkgever. De gevolgen daarvan ondervindt iedereen die van baan verandert. Een pensioenstelsel waarin het begrip "pensioenoverdracht" voorkomt is per definitie een slecht systeem. Omdat precies dat begrip aangeeft dat het pensioen niet aan de toekomstig gepensioneerde, maar aan zijn werkgever gekoppeld is. Hoog tijd voor een eigentijds, geïndividualiseerd pensioenstelsel, zoals hieronder beschreven, waarin iedereen baas van zijn eigen pensioen is.

Iedereen kiest op 25-jarige leeftijd een pensioenfonds en stort daarna ieder jaar een percentage van zijn inkomen in dat fonds. De werkgever stort ieder jaar, op basis van wetten en CAO afspraken, ook een bedrag in de pensioenpot. Als je overstapt naar een andere werkgever blijf je bij je pensioenfonds. Alleen gaat nu een andere werkgever bijstorten. Dit levert dus automatisch een pensioen op basis van het middelloon in plaats van het eindloon op.
Nadeel van de regeling: werkgevers zullen in slechte tijden niet meer bijstorten om tekorten ongedaan te maken. Voordeel van de regeling: werkgevers zullen in de goede tijden niet meer de pensioenkas kunnen plunderen. Dit neemt overigens meteen een van de oorzaken weg die er toe leiden dat er in slechte tijden bijgestort moet worden. Pensioenoverdracht is in dit systeem niet meer nodig (tenzij je uit eigen beweging wilt overstappen naar een ander pensioenfonds).
Voor partners geldt dat zij elkaars pensioenpot mogen vullen. Zo kan de meest verdienende partner de minstverdienende helpen bij het opbouwen van een goed pensioen. Mocht de relatie stuklopen dan kan er geen ruzie over de opgebouwde rechten ontstaan. De opgebouwde rechten zijn aan de personen, niet aan het paar gekoppeld. Nabestaandenpensioen bestaat in dit geïndividualiseerde systeem niet. Een levensverzekering zal, indien nodig, het wegvallen hiervan moeten opvangen.

Dit voorgestelde pensioenstelsel heeft helaas één onoverkomelijk probleem: er is te weinig geld mee te verdienen. Als het bovenstaande stelsel zou worden ingevoerd kan iedereen, zonder hulp van een expert, uitrekenen hoeveel pensioen hij heeft opgebouwd. Hele hordes pensioenadviseurs verdienen nu een dik belegde boterham, juist vanwege het feit dat het stelsel zo ondoorgrondelijk is. Hun machtige lobby zal zich dan ook met hand en tand verzetten tegen alles wat zelfs maar riekt naar een eenvoudig en doorzichtig pensioenstelsel.  << Vorig artikel Willekeurig artikel Volgend artikel >>  

       
Hoge bonussen houden inflatie laag
tijd om te stoppen met zeuren over te hoge bonussen

Calculerende politici corrumperen samenleving
goede wetgeving lokt geen ongewenst gedrag uit

Kromspraak
niet het maken van een fout, maar het niet herstellen van die fout is de echte fout

Scheefwoners bestaan niet
scheefbouwers daarentegen wel

De beursvoorspelling van de dag
van de enige beursgoeroe ter wereld met resultaatgarantie

Wat bepaalt de prijs van een huis?
er zijn altijd maar drie factoren die tellen

Homohaat en heteroliefde
haat en liefde liggen soms verwarrend dicht bij elkaar

(c) Drukfout.nl Citeren uitsluitend toegestaan met bronvermelding: www.drukfout.nl